Проекти с участието на "Стейбъл" ЕООД

Поддръжка и реновиране на сградни инсталации в Сграда на енргийни компании- „Риск Билдинг”.