Проекти с участието на "Стейбъл" ЕООД

Монтаж и пуск в експлоатация на Дизел генератори на верига магазини „Kaufland”.