Проекти с участието на "Стейбъл" ЕООД

 Изграждане на електрически и ОВиК инсталации на вериги заведения за бързо хранене „KFC”.