Проекти с участието на "Стейбъл" ЕООД

Изработка на табла за контрол на достъп и видеонаблюдение на петролни кладенци в Кувейт – Проект на „Honeywell” Франция.